altalap_projektek_HIV tanácsadás_tűcsere_budapest

Futó projektek

Alternatíva Alapítvány Alacsonyküszöbű Szolgálat

Az Alternatíva Alapítvány 2014. december 1-én – az AIDS elleni küzdelem világnapján – indította útjára az Alternatíva Alapítvány Alacsonyküszöbű Szolgálatát, amely Budapesten, elsődlegesen a 8. kerületben végzi alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő tevékenységét sérülékeny csoportok, azon belül is szexmunkások és intravénás droghasználók számára, amely szolgáltatás biztosításával védőhálót borítunk a többségi társadalomra.

A Szolgálat szakmai programjának kialakításában mintaprogramként vettük a Stadt Zürich Sozialdepartement által fenntartott Frauenberatung Flora Dora szervezeti alegység szexmunkásokat segítő alacsonyküszöbű buszos programját.

A Szolgálatban dolgozók a Kék Pont Alapítvány józsefvárosi programjának volt koordinátorai és munkatársai, ezért túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy olyan helyismerettel és kliensekkel kapcsolatos tudással rendelkezünk, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az alábbiakban kifejtett szakmai program mind a kliensek, mind a többségi társadalom szempontjából hiánypótló legyen. Mint korábban is ezen a terepen dolgozók, szakmai kötelességünk is, hogy az évek során a kliensekkel kialakított együttműködést, bizalmi viszonyt és helyismeretet felhasználva folytassuk a megkezdett munkát Budapest Főváros VIII. kerületében.

A szolgáltatás közvetlen célja a VIII. kerületben élő droghasználók és szexmunkások megkeresése, lakókörnyezetükben való ellátása, a kombinált programelemekkel a szexmunka és/vagy droghasználat ártalmainak megelőzése, HIV és egyéb szexuális úton terjedő fertőzések kiszűrése, személyre szabott tanácsadás biztosítása,  integrációjuk elősegítése. Az alacsonyküszöbű – ártalomcsökkentő ellátás célja a meglévő erőforrások felhasználásával a szexmunka és/vagy droghasználat okozta ártalmak (fertőzések, túladagolás, stb.) csökkentése, információk nyújtása, motiváció felkeltése, ill. fenntartása, kezelésbe irányítás, későbbi rehabilitáció megkönnyítése. Mindez összességében eredményezheti a szűkebb környezetükre és a társadalomra háruló – közegészségügyi, szociális, bűnügyi, stb. – terhek mérséklését is.

Hosszútávú célunk, hogy ne veszítsük szem elől klienseinket a Kék Pont józsefvárosi programjának bezárása után, hiszen az érintett célcsoport jelentős epidemiológiai kockázatnak van kitéve. Az Országos Epidemiológiai Központ vizsgálatai alapján évek óta egyértelmű, hogy az országban itt a legmagasabb a HCV fertőzöttség, amely a szolgáltatások lefedettségének romlásával együtt a HIV járvány valós veszélyével fenyeget. Az EMCDDA és az ECDC közös kiadványában, amely az intravénás szerhasználóknak szóló, fertőző betegségek megelőzéséhez kapcsolódó szolgáltatásszervezési alapelveket veszi sorra, a kulcsfontosságú elemként említi, hogy a szolgáltatást célzottan, a célcsoport igényeire szabva kell megvalósítani. Emellett a hatásosság növelése érdekében a különféle szolgáltatásokat kombinálva, integráltan, a kliensek igényeinek és a helyi körülményeknek megfelelően kell biztosítani.

A legfontosabb hosszútávú cél a szociális integráció. Minden támogatás és szolgáltatás célja a szociális integráció, ami a társadalmi életben való részvételt és egy adott szociális közösséghez való tartozást jelent. Ez minden embernek jár, akinek joga van a társadalomban élni. A szociális integráció folyamat és cél is. A társadalomba való integráció együtt jár az adott társadalmi közegben domináló értékrendszerhez való idomulással, ez adott esetben azonban kényszerként is hathat az érintettekre. Ezért fontos, hogy a támogatás és a tanácsadás – ahol csak lehet – az önkéntességen és az együttműködésen alapuljon.

Józsefvárosban a célcsoportot tekintve a szociális integráció azt jelenti, hogy segíteni kell a hátrányos helyzetű személyek beilleszkedését a társadalomba, javítani kell a hozzáférésüket az őket megillető (szociális, egészségügyi és munkaerőpiaci) szolgáltatásokhoz hogy ezáltal nőjön az egyenlő részvételhez való esélyük. A rövid távú célok ezen a területen azonban bonyolultabbak. Ha a fő cél a szociális integráció, akkor az egyedi esetekben zajló szociális munkánál az ügyfél élethelyzetét az egyes életterületeken előforduló integrációs problémák és a lehető leghatásosabb segítségnyújtás fényében kell kezelni. Ennek során a cél mindig az önállóság és cselekvőképesség javítása, fokozása.

Asszertív megkereső utcai szociális munka eszközrendszerével nyújtjuk szolgáltatásainkat, heti 4 napon, felkeresve klienseinket saját életterükben, amelyek az ártalomcsökkentő eszközök vonatkozásába az alábbi tevékenységeket jelentik: tű- és fecskendőcsere, használt fecskendő gyűjtésére alkalmas, un. badellát, aszkorbinsavat, vénaápolókrémet, fólia, ivóviz, ill. HIV/szifilisz, HCV gyorsteszt és tanácsadás (időtartama tanácsadással együtt 15-20 perc), egyéni esetkezelés, krízisintervenció, szociális ügyintézés, más egészségügyi és szociális szolgáltatók felé irányítás, kezelésbe kerülés elősegítése. Hetente 1 alkalommal esténként működtetjük Esti Séták nevű alprojektünket, amikor célirányosan a kerületben tartozkodó utcai szexmunkásoknak nyújtjuk szolgáltatásainkat, biztosítunk számukra ártalomcsökkentő eszközöket_óvszer, síkostó, zsebkendő, stb_és nyújtunk számukra személyre szabott segítséget.  Forráshiány okán szolgáltatásainakt gyalogosan végezzük, amely sok esetben megnehezíti a hatékonyságot, lassítja az eredményeket. Ezért programunkat középtávon mobil megkereső programmá szeretnénk alakítani, amely a minőségi szolgáltatások biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Terveink között szerepel a szolgáltatási paletta bővítése, hosszabb napi elérhetőség biztosítása, a fenntartható és stabil működés kialakítása  ill. a normál utca és az Esti Séták teljes szétválasztása. Utóbbiról a részletes projektleírást a tervezett projektjeink menüpontban találod meg.

Tesztelés és tanácsadás külső helyszíneken

Mivel az Altalap egyik hangsúlyos célja a HIV/STD fertőzésekkel kapcsolatos gyorstesztes szűrés és a személyes rizikóviselkedésekre épülő tanácsadás _ természetesen anonim módon, önkéntesen és ingyen _, illetve a HIV/STD fertőzésekkel kapcsolatos hiteles és valid információkra épülő prevenciós tevékenységek minél szélesebb körű elérhetőségének biztosítása, ezért ezt a projektelemet a támogatások, illetve ezek nyomán a rendelkezésre álló eszközök és kapacitások függvényében folyamatosan próbáljuk biztosítani.

A projekt egyik célja – összhangban az UNAIDS azon célkitűzéséhez, amely értelmében a HIV-járvány kezelése 2020-ig a „90-90-90 Cél” szellemében történjen,  amely értelmében az egy-egy országban élő HIV-fertőzöttek 90%-át kell kiszűrni, ezek 90%-ának kell kezelésben részesülnie, és közülük 90%-nak kell, hogy méréshatár alatt legyen a vírusmennyisége. – egyrészt az, hogy a rizikóviselkedésekkel és/vagy aktív szexuális életet élő emberek számára könnyen hozzáférhetővé  tegyük a gyorsztesztes szűrést és tanácsadást, ezzel is elősegítve a korai diagnózist ill a korai kezelésbe kerülést, amely lassíthatja a fertőzés terjedését.
Ugyanis több jelentős méretű kutatás bizonyította, hogy a korán, a fertőzés elején és azonnal kezelésbe kerülő HIV-fertőzött jelentősen tovább és jobb egészségben él, mint azok, akik később kezdik el a kezelést ráadásul a diagnózis azt a terhet is leveszi a páciens válláról, hogy mások megfertőzése miatt aggódnia kelljen. A kezelt és méréshatár alatti vírusmennyiséggel élő HIV-fertőzött szexuális úton sem fertőz tovább, mert nincs ehhez kellő mennyiségű szabadon keringő vírus a vérében vagy a nemi váladékaiban.
Azonban a korai kezelésbe kerülés csak akkor lehetséges, ha a HIV-vel élő  személyt korán kiszűrjük. A rendszeres, anonim, önkéntességen nyugvó és könnyen elérhető HIV-tesztelés tehát alapvető fontosságú.
A korai és rendszeres tesztelésnek járványügyi jelentősége is van. Mivel a  kezelt HIV-fertőzött nem fertőz tovább, és ma már egyre több országban elérhető a HIV-fertőzés megelőzését lehetővé tevő gyógyszeres kezelés, így a kettő kombinációja – vagyis a már fertőzött személyek korai kiszűrése és kezelése a veszélyeztett személyek megelőző kezelésével együtt – lehetővé teszi, hogy megállítsuk, hosszabb távon pedig visszafordítsuk a HIV-járványt.

A szolgáltatás 20 percet vesz igénybe, amely 3 szakaszra bontható
1. pre-teszt tanácsadás, amely magába foglalja a tájékoztatást a tesztelés menetéről, ill egy a szexualitással és droghasználattal kapcsolatos rizikóviselkedéseket feltáró kérdőív kitöltését. A kérdőív több szempontból is hasznos. Egyrészt az információk birtokában személyre szabott tanácsadast tudunk biztosítani, másrészt az adatok elemzését követően a nyomásgyakorlás egyik jól működö eszköze lehet.
2. A tesztelés során egy 4. generációs kanadai gyorsteszttel dolgozunk_biolytical.com_, amely 1 perc alatt ad eredményt és 2 hetes fertőzést is 98% biztosággal mutat ki.
3. A poszt-teszt tanácsadás egyrészt a kitöltött kérdőív, ill. a teszt eredménye alapján történik.

A külső helyszínes tesztelések megvalósítása során az alábbi szempontokat tartjuk fontosnak
ne zavarjuk azon szórakozni vágyókat, akiket aktuálisan nem érdekel a dolog. (azaz a helyszínen lévő emberek döntési szabadságának maximális tiszteletben tartása
mégis mindenki szerezzen tudomást arról, hogy jelen vagyunk
ne legyünk életidegenek
a tesztelés és tanácsadás intimitása megmaradjon
annyi időt vegyünk el a klienstől, amennyit szán rá
válaszoljunk minden feltett kérdésre
megteremtsük azt a hangulatot, hogy merjenek kérdezni tőlünk

Az alábbi helyszíneken nyújtottuk eddig eme szolgáltatásunkat

Anker’t Klub
ArtEra Alapítvány, Budapest
Baptista Szeretetszolgálat, Utcafront Szolgálat, Budapest
Alternatíva Alapítvány Alacsonyküszöbű Szolgálat, Budapest 8. kerületének közterületei
BMSZKI – Dózsa György  úti hajléktalanszálló
BMSZKI – Előd utcai szálló
HIV emléknap – Kossuth tér_2015
Dürer Kert  – Pride after_2015
Megálló Csoport Budapest 8. kerület
Burattino  Iskola és Gyermekotthon
Coxx Men’s Bar
Madrid Cafe and Bar