Hello, itt tudod igénybe venni az Altalap online konzultációs szolgáltatását.
Garantáljuk az anonimitást, előítéletmentességet, értéksemlegességet, ítélkezésmentes szemléletet és a tényalapú információk átadását Tovább az online konzultációra

altalap_HIV_ártalomcsökkentés

Tervezett projektek

Akkreditált HIV/STD tréning leendő tanácsadóknak

A tréning előzetes terveink szerint egy akkreditált 3 napos intenzív képzést foglal magába.
Szakmai alapjait az “Útikalauz HIV/STD teszteléshez és tanácsadáshoz” című szakmai anyagunk adja (lásd tudástár).
Szexedukációs fókusszal bír, illetve az elméleti tudás megalapozását követően a hangsúly a gyakorlati képzésen van.

Esti Séták_később Csajok négykeréken

Több, mint 15 éve dolgozunk terepen az elsődlegesen 8. és 9. kerületi intravénás szerhasználó és/vagy szexmunkás célcsoporttal. Az évek során nyilvánvalóvá váltak azok a feltételezések, amelyeket a kezdeti időben csak sejtettünk. Elsődlegesen az, hogy amennyiben tartós változást szeretnénk elérni kleinseink életében – legyen az a változás bármekkora -, speciális szolgáltatásokat kell bevezetnünk, amelyek összhangban vannak klienseink kulturális, szubkulturális tényezők által befolyásolt szokásaikkal.

A egyik legjelentőségteljesebb felismerésünk az volt, hogy a nők számára speciális, csak nekik szóló programokat kell biztosítani, amely programok alkalmával csak női szakemberek állnak rendelkezésükre. Klienseink, elsődlegesena  férfiak nagy bizalmatlansággal és kétkedéssel fogadták a női programunkat, azonban rövid idő alatt legitimé vált. Ezt a progamot  2010-ben indítottuk – még Kék Pontos színekben – Csere Csak Csajoknak (Csajnap) néven. A Csajnap működtetése során egyrészt egyértelművé vált, hogy női klienseink jelentős része időszakos jelleggel vagy rendszeresen szexmunkából tartja fenn magát és sok esetben családját. Mindezt teszik úgy, hogy a minimumnak nevezhető szexuális felvilágosításon sem estek át. Eközben az is egyre inkább kikristályosodott, hogy női klienseink jelentős hányada bántalmazó kapcsolatban él.

Egyrészt a Csajnapos tapasztalataink, másrészt svájci tanulmányútjaink alapján olyan, külföldön hatékonyan és pragmatikusan működő úgynevezett „jógyakorlatokat” tervezünk meghonosítani – először Budapesten, majd az egész országban –, amelyek segítségével mind a szexuális szolgáltatásokat nyújtóknak, mind a szolgáltatásokat igénybe vevőknek – és utóbbiakon keresztül a többségi társadalomnak – lelki és testi biztonságot ad.
Az imént említett kapacitás és eszközhiány miatt, jelenleg az alacsonyküszöbű programunk keretei között működtetjük az úgynevezett Esti Séták (kisprojekt) névre hallgató szolgáltatásunkat, amely a Csajok Négykeréken program alapjainak letételét is jelentik. Jelenleg hetente 1 alkalommal, hétfő esténként/éjszakánként kifejezetten női szexmunkásoknak nyújtunk ártalomcsökkentő szolgáltatásokat szintén a 8. kerületben, ill amenyniben mód van rá,  a 10. kerület szexmunkások által kedvelt területein is építjük leendő kleinseinkkel a kapcsoaltot..

A bizalmi kapcsolat kiépítése jó ütemben halad, amit bizonyít egyrészt az, hogy több nő megadta már telefonos elérhetőségét, sokan kértek bizalmas, intim témában segítséget – bántalmazás, prostitúcióra kényszerítés, indokolatlanul bírságoló hatóság stb. – illetve több alkalommal valósultak már meg egyéni konzultációk. Az Alacsonyküszöbű Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokon túl, jelenleg a következőket tudjuk biztosítani szexmunkás klienseinknek: óvszer, terhességi teszt, síkosító, zsebkendő, tampon, jogsegélyszolgálat, ártalomcsökkentő információk átadása, szexedukáció.

Középtávú terveink között szerepel ezen program építése is, egyrészt a szolgáltatásokat bővítésével, például úgynevezett témaestekkel – megadott témában beszélgetések, képzések szervezése pl.: önvédelmi tanfolyam, STD fertőzések  terjedésének megelőzése, általános anatómiai ismeretek stb. – illetve szakértők (hepatológus, addiktológus, nőgyógyász, bőrgyógyász, védőnő, jogász stb.) bevonásával. A HIV, Szifilisz, HCV szűrésen túl HBV, HPV illetve egyéb STD gyorstesztek alkalmazását is szeretnénk bevezetni.

A szolgáltatási paletta színesítésén túl a területi és időbeni lefedettséget is szélesíteni szeretnénk, amelynek egyik kezdő lépése egy saját tulajdonú busz megvételéhez és fenntartásához szükséges összeg előteremtése, szakemberek képzése, alkalmazása és a szükséges eszközök folyamatos biztosítása. Végül, de nem utolsó sorban kérdőíves kutatást is tervezünk, hogy szervezetünk által biztosított szolgáltatások még inkább a kliensek életminőségének javítását szolgálják, illetve elősegítsk szociális integrációjukat.

Klientúránk különösen sérülékeny társadalmi csoportnak tekinthető, hiszen a társadalmi elvárások következtében érzett szégyen okán a szexmunkás és/vagy intravénás szerhasználó nők még inkább rejtőzködnek és sokkal bizalmatlanabbak, mint a férfi intravénás szerhasználók általunk ismert csoportjai. A rejtőzködést tovább súlyosbítja az a tény, hogy a 8. kerületi klienseink döntő többsége önmagát romának vallja, amely kultúra alapvető szokásainak ismerete nélkül nagyon nehéz a bizalmi kapcsolatot kiépíteni és megfelelő szolgáltatásokat biztosítani.

Programunkat folyamatosan monitorozzuk, ügyfeleink visszajelzéseit figyelembe véve módosítjuk, illetve a program tervezése és kialakítása során több, külföldön – Svájcban, Németországban, Hollandiában – évek óta hatékonyan működő program tapasztalatait, szolgáltatásait gyúrtuk össze a saját szakmai ismereteinkkel, amelyek egy részét Magyarországon, más részeit külföldön szereztük.

HIV/AIDS megelőző program MSM (men who have sex with men) számára

Az előkészítő feladatok elvégzését követően – fontos helyszínek, szereplők, lehetséges partnerek, együttműködők összegyűjtése, kampányterv kidolgozása, lehetséges források feltérképezése – egy hatékony, pragmatikus, jól működő, a célcsoport igényeihez igazodó projekt kidolgozásának elengedhetetlen pontja a feltáró kutatás elvégzése. Ez magába foglalja a már meglévő tapasztalatokat, a célcsoport körében végzett kutatást és annak kiértékelését, illetve a már meglévő saját tudásaink, tapasztalataink összedolgozását.

Ezt követi az általunk tervezett beavatkozási pontok meghatározása, azok módszertanának, szakmai elemeinek kidolgozása. A szemlélet, amely áthatja a szakmai elemek mindegyikét, az ártalomcsökkentés elvén alapszik: közösségi beavatkozások környezeti prevencióval, érintettek bevonásával, érintettek által működtetve.

Rövidtávú célunk a célcsoport minél több tagját HIV/Szifilisz gyorstesztes szűrésben és személyre szabott tanácsadásban részesíteni.

Középtávú célunk a közösségben uralkodó normákra, a közösségi attitűdre hatva elérni, hogy a személyes és aktuális döntéshez elegendő és valid információ álljon rendelkezésre a a különböző rizikóviselkedésekkel – pl. szex, drog – kapcsolatban. A projekt terveink szerint egymásra épülő lépcsők sorozatából áll, amely magába foglalja a partyservice jellegű szolgáltatásokat, önsegítő csoportokat és az online konzultáció leheetőségét egyaránt.

Tesztelésben nem akadályozottak (projektnév)

A projekttel szintén egy igen sérülékeny és kirekesztett célcsoportot, mégpedig a fogyatékkal élők különböző csoportjait tervezzük elérni.
Olyan tesztelési és tanácsadási szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani, amelyek kivitelezésénél kiemelten fontos szempont az előítélet mentesség és értéksemleges hozzáállás.
A projektet a fogyatékkal élőket segítő civil szervezetekkel szoros együttműködésben fogjuk megvalósítani. A projekt első évében sorstársakat képeznénk professzionális tanácsadókká, ezzel segítve a bizalom kialakulását és a célcsoport hatékony elérését.
A HIV/STD szűrési palettánkat ebben a projektben kibővítenénk egyéb, gyorstesztekkel diagnosztizálható állapotok, fertőzések, illetve megbetegedések vizsgálatával.

Viktória is ártalmat csökkent (projektnév)

A gyermekvédelemben felnövő lányok közül nagyon sokan kezdenek el prostitúcióban dolgozni. Sokan még kiskorúként a nevelőintézetből elszökve vagy bekerülésük előtt, 18 éves koruk után pedig még többen. Az elmúlt években már kezdett nagyobb figyelmet kapni ez a probléma, de még így is messze nincs pontos képünk a jelenség mértékéről, a hatékony fellépés pedig teljes mértékben hiányzik ország szerte. Szexmunkásokkal foglalkozó külföldi partnereink munkatársai sokszor panaszkodnak arról, hogy rengeteg időt, energiát, tudást fektetnek be egy magyarországi szexmunkás segítésébe, azonban jelentős részt a magyar fél együttműködésének hiányában ezek a nők eltűnnek a segítő szervezetek szemei elől, hogy pár hónap múlva ismét felbukkanva kezdőthessen midnen előlről.

Számos oka vannak, hogy a nevelőintézetis lányok (és gyakran fiúk is) miért kerülnek bele a szexmunkába, és ennek megfelelően a jelnség megelőzése is egy komplex feladat. Ebben nagy szerepe van a gyermekvédelemnek, az igazságszolgáltatásnak, a speciális ellátórendszernek, és a családi illetve társadalmi háttérnek és körülményeknek (szegénység és marginalizáció). Ezeket a kérdéseket járták körül egy magyarországi gyermekkereskedelemről folytatott kutatásban, amely során fiú- és a lányprositúcióról is elemzés készült.

A tervezett projektben nem célunk mindezekre a kérdésekre és feladatokra megoldást keresni. A jelenséget felismerve első sorban az a célunk, hogy a prostitúcióban való kizsákmányolás prevenciója mellett ártalomcsökkentést végezzünk a szexmunkában potenciálisan érintett fiatalkorú lányok (és fiúk) körében. Jelenlegi ártalomcsökkentő tevékenységünk első sorban mentálhigiénés és szexuális nevelést, a nemi szerepekkel, elvárásokkal és a nők elleni erőszakkal kapcsolatos tudatosságnövelésről szól, illetve tartalmaz  egészségügyi felvilágosítást, HIV/Szifilisz/HCV tesztelés és személyre szabott tanácsadást.

Jelen projekttervünk célja, a prostitúcióban való kizsákmányolás megelőzése egy holisztikus és multidiszciplinális szemléletű prevenciós programmal. Tervezett célcsoportunk a javító-, nevelőintézetekben élő lányok és fiúk.

Projettervünk 3 fő elem köré szerveződik, amelyek a következők:
1. A Viktória_Zürich Express című film közös megtekintése,
2. a fimben felvetett kérdések, dilemmák tudatosítása a slam poetry eszközrendszerével,
3. végül a felmerült témák tematizált kiscsoportokban történő átbeszélése, feldolgozása.

Várnak itthon (projektnév, program külföldről hazatérő szexmunkások számára)

Fontos célunk az emberkereskedelem áldozatainak segítése együttműködve külföldi és magyarországi civil szervezetekkel, hatóságokkal. Jelenleg svájci, hollandiai, németországi és hazai civil együttműködésekkel bírunk ebben a témában, amelyet bővíteni szeretnénk a hivatalos szervek és egyéb külföldi civil szervezetek irányában.

Hosszú távon szeretnénk bekapcsolódni magyarországi oldalról az emberkereskedelem áldozatainak fogadásába, ugyanis a külföldi együttműködő szervezetek és saját tapasztalataink alapján is hiányzik egy láncszem a szolgáltatási láncból. Ha egy külföldön dolgozó szexmunkás magyar nőről kiderül, hogy kényszerítés áldozata és a külföldi szervezetek, illetve hatóságok hatékony együttműködésének eredményeként sikeresen kimenekítik fogvatartóitól, elkezdik mind lelki, mind fizikai ártalmainak kezelését. Ezután a nő kérésére hazaküldik, itthon viszont jelenleg nincs olyan szervezet, aki fogadná, aki a megkezdett lelki és fizikai károk enyhítését folytatná, vagy adott esetben szállást, élelmet, ruházatot biztosítana neki. Így sajnos az esetek többségében a kimenekített nő gyorsan visszakerül bántalmazóihoz, amely hatására kezdődik minden elölről, ráadásul a szervezetek befektetett energiája is kárba vész.