Hello, itt tudod igénybe venni az Altalap online konzultációs szolgáltatását.
Garantáljuk az anonimitást, előítéletmentességet, értéksemlegességet, ítélkezésmentes szemléletet és a tényalapú információk átadását Tovább az online konzultációra

alternatíva alapítvány átláthatóság donation

Átláthatóság

                        

 

Etikus adománygyűjtés

Aláírói vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének (külső link), amely az átláthatóság jegyében, az adományozói kultúra javítását, az adományok átlátható felhasználását célozza.
Az Etikai Kódex  előírásait önmagunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.
Az Etikai Kódexhez csatlakozó szervezetek listáját itt (külső link) találod.

Az Altalap bevétele nem haladja meg az évi 100 millió forintot, így nem vagyunk kötelesek könyvizsgálatot végezni.
Gazdálkodásunkat az Altalap Kuratóriuma ellenőrzi.

Az Alapítvány irataiba, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott jogszabályi előírásoknak és az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén (1077 Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40.) – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi vagy személyiségi jogi szempontból érzékeny adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

Az Alternatíva Alapítvány nonprofit önarcképe
Klikk ide (külső link)

Adományszervezési és Adománygyűjtési Kódex és Panaszkezelési Szabályzatát – 2017.
Klikk ide
Mellékletei:
1. mellékelt _ Információadási és Panaszkezelési Szabályzat
2. mellékelt_ Felhatalmazó levél adománygyűjtésre (minta)
3. melléklet _ Igazolás adókedvezmény igénybevételéhez (minta)
4. mellékelt _ Adatvédelmi tájékoztató
5. mellékelt _ Határozat a szabályozás életbe lépéséről

letölthető panaszbejelentő formanyomtatvány
Klikk ide

Adományszervezési és Adománygyűjtési Kódex és Panaszkezelési Szabályzatát – 2018., 2019.
Klikk ide
Mellékletek:
1. mellékelt  – Információadási és Panaszkezelési Szabályzat
2. mellékelt – Felhatalmazó levél adománygyűjtésre (minta)
3. melléklet – Igazolás adókedvezmény igénybevételéhez (minta)
4. mellékelt – Adatvédelmi tájékoztató
5. mellékelt – Határozat a szabályozás életbe lépéséről
6. mellékelt –  Adatkezelési tájékoztató 1. sz. módosított verziója_ a 2018. május 25-én hatályba lépő GDPR előírásainak megfelelően
7. mellékelt _ Altalap cookie szabályzata 2018.
8. melléklet _ Határozat  a szabályozás életbe lépéséről

Adatvédelmi tájékoztató – 2018., 2019.
Klikk ide

Altalap Cookie szabályzat – 2018., 2019.
Klikk ide

Nyilvános panaszkezelési beszámolók
2018
2017
2016

Éves számvitelei beszámoló és közhasznúsági mellékletei
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

KSH jelentések az Altalap tevékenységéről (1156.sz)
2018
2017
2016

Éves kiadásaink részletes bemutatása
2017
2016

Közlemény az 1 % felhasználásáról
Az Altalap első 1%-os gyűjtése 2016. évre vonatkozóan történt. Az 1% felhaszálásáról két dokumentumban nyújtunk tájékoztatást. A hivatalos az un. 17KOZ nevű NAV dokumentum, a másik pedig az éves fundraising beszámoló. Utóbbi jobban érthető és értelmezhető.
17KOZ

Fundraising beszámolók
2017
2016

Az Altalap alapító okirata
Klikk ide

A kuratóriumi és felügyelőbizottsági ülések meghívói
A következő kuratóriumi ülés időpontja: 2019. május 29. szerda 14 óra
2019
2018
2017
2016
2015

A kuratóriumi és felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyvei
2019
2018
2017
2016
2015