Hello, itt tudod igénybe venni az Altalap online konzultációs szolgáltatását.
Garantáljuk az anonimitást, előítéletmentességet, értéksemlegességet, ítélkezésmentes szemléletet és a tényalapú információk átadását Tovább az online konzultációra

2_HAROM_glass-2474568_1920 másolat

Átláthatóság

                       

 

Etikus adománygyűjtés

Aláírói vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének (külső link), amely az átláthatóság jegyében, az adományozói kultúra javítását, az adományok átlátható felhasználását célozza.
Az Etikai Kódex  előírásait önmagunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.
Az Etikai Kódexhez csatlakozó szervezetek listáját itt (külső link) találod.

Az Altalap bevétele nem haladja meg az évi 100 millió forintot, így nem vagyunk kötelesek könyvizsgálatot végezni.
Gazdálkodásunkat az Altalap Kuratóriuma ellenőrzi.

Az Alapítvány irataiba, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott jogszabályi előírásoknak és az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az  Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az
Alapítvány székhelyén (1077 Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40.) – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi vagy személyiségi jogi szempontból érzékeny adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

Az Alternatíva Alapítvány – Altalap nonprofit önarcképe
Klikk ide (külső link)

Adományszervezési és Adománygyűjtési Kódex és Panaszkezelési Szabályzatát
2018., 2019. 2020.,
Klikk ide
Mellékletek:
1. mellékelt  – Információadási és Panaszkezelési Szabályzat
2. mellékelt – Felhatalmazó levél adománygyűjtésre (minta)
3. melléklet – Igazolás adókedvezmény igénybevételéhez (minta)
4. mellékelt – Adatvédelmi tájékoztató
5. mellékelt – Határozat a szabályozás életbe lépéséről
6. mellékelt –  Adatkezelési tájékoztató 1. sz. módosított verziója_ a 2018. május 25-én hatályba lépő GDPR előírásainak megfelelően
7. mellékelt _ Altalap cookie szabályzata 2018.
8. melléklet _ Határozat  a szabályozás életbe lépéséről

letölthető panaszbejelentő formanyomtatvány
Klikk ide

Adatvédelmi tájékoztató – 2018., 2019., 2020.
Klikk ide

Altalap Cookie szabályzat – 2018., 2019., 2020.
Klikk ide

Nyilvános panaszkezelési beszámolók
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

Éves számvitelei beszámoló és közhasznúsági mellékletei
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.

KSH jelentések az Altalap tevékenységéről (1156.sz)
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

Éves kiadásaink részletes bemutatása
2021.

2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

Közlemény az 1 % felhasználásáról
Az Altalap első 1%-os gyűjtése 2016. évre vonatkozóan történt.
Az 1% felhaszálásáról két dokumentumban nyújtunk tájékoztatást. A hivatalos az un. KOZ nevű NAV dokumentum, a másik pedig az éves fundraising beszámoló. Utóbbi jobban érthető és értelmezhető, de az előbbi is felettébb izgalmas olvasmány.
20KOZ
19KOZ
18KOZ
17KOZ

Fundraising beszámolók
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

Az Altalap alapító okirata
Klikk ide.

A kuratóriumi és felügyelőbizottsági ülések meghívói
A következő (felügyelőbizottsági) és kuratóriumi ülés időpontja: 2023. május 26. 17:30-kor, ha jönnél, írj: virag(kukac)altalap.hu
Az utolsó kuratóriumi ülés időpontja: 2022. május 31. levélszavazás útján történt a beszámoló elfogadása
2023
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.