Hello, itt tudod igénybe venni az Altalap online konzultációs szolgáltatását.
Garantáljuk az anonimitást, előítéletmentességet, értéksemlegességet, ítélkezésmentes szemléletet és a tényalapú információk átadását Tovább az online konzultációra

ONLINE-KONZ-GYÖNYÖRÖK-KERTJE-altalap MERET

Futó projektek

Alternatíva Alapítvány Alacsonyküszöbű Szolgálat – Illés Utcai Lányok

Az Alternatíva Alapítvány 2014. december 1-én – az AIDS elleni küzdelem világnapján – indította útjára az Alternatíva Alapítvány Alacsonyküszöbű Szolgálatát, amely Budapesten, elsődlegesen a 8. kerületben végzi alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő tevékenységét sérülékeny csoportok, azon belül is szexmunkások és intravénás droghasználók számára, amely szolgáltatás biztosításával védőhálót borítunk a többségi társadalomra.
A Szolgálat szakmai programjának kialakításában mintaprogramként vettük a Stadt Zürich Sozialdepartement által fenntartott Frauenberatung Flora Dora szervezeti alegység szexmunkásokat segítő alacsonyküszöbű buszos programját.
A Szolgálatban dolgozók a Kék Pont Alapítvány józsefvárosi programjának volt koordinátorai és munkatársai, ezért túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy olyan helyismerettel és kliensekkel kapcsolatos tudással rendelkezünk, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az alábbiakban kifejtett szakmai program mind a kliensek, mind a többségi társadalom szempontjából hiánypótló legyen. Mint korábban is ezen a terepen dolgozók, szakmai kötelességünk is, hogy az évek során a kliensekkel kialakított együttműködést, bizalmi viszonyt és helyismeretet felhasználva folytassuk a megkezdett munkát Budapest Főváros VIII. kerületében.

A szolgáltatás közvetlen célja a VIII. kerületben élő droghasználók és szexmunkások megkeresése, lakókörnyezetükben való ellátása, a kombinált programelemekkel a szexmunka és/vagy droghasználat ártalmainak megelőzése, HIV és egyéb szexuális úton terjedő fertőzések kiszűrése, személyre szabott tanácsadás biztosítása,  integrációjuk elősegítése. Az alacsonyküszöbű – ártalomcsökkentő ellátás célja a meglévő erőforrások felhasználásával a szexmunka és/vagy droghasználat okozta ártalmak (fertőzések, túladagolás, stb.) csökkentése, információk nyújtása, motiváció felkeltése, ill. fenntartása, kezelésbe irányítás, későbbi rehabilitáció megkönnyítése. Mindez összességében eredményezheti a szűkebb környezetükre és a társadalomra háruló – közegészségügyi, szociális, bűnügyi, stb. – terhek mérséklését is.
Hosszútávú célunk, hogy ne veszítsük szem elől klienseinket a Kék Pont józsefvárosi programjának bezárása után, hiszen az érintett célcsoport jelentős epidemiológiai kockázatnak van kitéve. Az Országos Epidemiológiai Központ vizsgálatai alapján évek óta egyértelmű, hogy az országban itt a legmagasabb a HCV fertőzöttség, amely a szolgáltatások lefedettségének romlásával együtt a HIV járvány valós veszélyével fenyeget. Az EMCDDA és az ECDC közös kiadványában, amely az intravénás szerhasználóknak szóló, fertőző betegségek megelőzéséhez kapcsolódó szolgáltatásszervezési alapelveket veszi sorra, a kulcsfontosságú elemként említi, hogy a szolgáltatást célzottan, a célcsoport igényeire szabva kell megvalósítani. Emellett a hatásosság növelése érdekében a különféle szolgáltatásokat kombinálva, integráltan, a kliensek igényeinek és a helyi körülményeknek megfelelően kell biztosítani.

A legfontosabb hosszútávú cél a szociális integráció. Minden támogatás és szolgáltatás célja a szociális integráció, ami a társadalmi életben való részvételt és egy adott szociális közösséghez való tartozást jelent. Ez minden embernek jár, akinek joga van a társadalomban élni. A szociális integráció folyamat és cél is. A társadalomba való integráció együtt jár az adott társadalmi közegben domináló értékrendszerhez való idomulással, ez adott esetben azonban kényszerként is hathat az érintettekre. Ezért fontos, hogy a támogatás és a tanácsadás – ahol csak lehet – az önkéntességen és az együttműködésen alapuljon.

Józsefvárosban a célcsoportot tekintve a szociális integráció azt jelenti, hogy segíteni kell a hátrányos helyzetű személyek beilleszkedését a társadalomba, javítani kell a hozzáférésüket az őket megillető (szociális, egészségügyi és munkaerőpiaci) szolgáltatásokhoz hogy ezáltal nőjön az egyenlő részvételhez való esélyük. A rövid távú célok ezen a területen azonban bonyolultabbak. Ha a fő cél a szociális integráció, akkor az egyedi esetekben zajló szociális munkánál az ügyfél élethelyzetét az egyes életterületeken előforduló integrációs problémák és a lehető leghatásosabb segítségnyújtás fényében kell kezelni. Ennek során a cél mindig az önállóság és cselekvőképesség javítása, fokozása.
Asszertív megkereső utcai szociális munka eszközrendszerével nyújtjuk szolgáltatásainkat, heti 4 napon, felkeresve klienseinket saját életterükben, amelyek az ártalomcsökkentő eszközök vonatkozásába az alábbi tevékenységeket jelentik: tű- és fecskendőcsere, használt fecskendő gyűjtésére alkalmas, un. badellát, aszkorbinsavat, vénaápolókrémet, fólia, ivóviz, ill. HIV/szifilisz, HCV gyorsteszt és tanácsadás (időtartama tanácsadással együtt 15-20 perc), egyéni esetkezelés, krízisintervenció, szociális ügyintézés, más egészségügyi és szociális szolgáltatók felé irányítás, kezelésbe kerülés elősegítése. Hetente 1 alkalommal esténként működtetjük Esti Séták nevű alprojektünket, amikor célirányosan a kerületben tartozkodó utcai szexmunkásoknak nyújtjuk szolgáltatásainkat, biztosítunk számukra ártalomcsökkentő eszközöket_óvszer, síkostó, zsebkendő, stb_és nyújtunk számukra személyre szabott segítséget.  Forráshiány okán szolgáltatásainakt gyalogosan végezzük, amely sok esetben megnehezíti a hatékonyságot, lassítja az eredményeket. Ezért programunkat középtávon mobil megkereső programmá szeretnénk alakítani, amely a minőségi szolgáltatások biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Terveink között szerepel a szolgáltatási paletta bővítése, hosszabb napi elérhetőség biztosítása, a fenntartható és stabil működés kialakítása  ill. a normál utca és az Esti Séták teljes szétválasztása. Utóbbiról a részletes projektleírást a tervezett projektjeink menüpontban találod meg.

Az Amerikai Ház Alapítvány támogatásának köszönhetően 2017. októbere és 2018. szeptembere között összesen 1,2 millió forint támogatást nyújt az Illés Utcai Lányok projektünknek.  A támogatásról negyedévente pénzügyi és szakmai beszámolót készítünk.
Az elkészült beszámolók:
első részbeszámoló klikk ide
második részbeszámoló klikk ide
harmadik részbeszámoló klikk ide

Tesztelés és tanácsadás külső helyszíneken

Mivel az Altalap egyik kiemelt célja a HIV/STI (szexuális úton terjedő fertőzések) fertőzésekkel kapcsolatos gyorstesztes szűrés és a személyes rizikóviselkedésekre épülő tanácsadás _ természetesen anonim módon, önkéntesen és ingyen _, illetve a HIV/STI fertőzésekkel kapcsolatos hiteles és valid információkra épülő prevenciós tevékenységek minél szélesebb körű elérhetőségének biztosítása, ezért ezt a projektelemet a támogatások, illetve ezek nyomán a rendelkezésre álló erőforrások függvényében folyamatosan biztosítítjuk.
A projekt egyik célja – összhangban az UNAIDS azon célkitűzéséhez, amely értelmében a HIV-járvány kezelése 2020-ig a „90-90-90 Cél” szellemében történjen,  amely értelmében az egy-egy országban élő HIV-fertőzöttek 90%-át kell kiszűrni, ezek 90%-ának kell kezelésben részesülnie, és közülük 90%-nak kell, hogy méréshatár alatt legyen a vírusmennyisége. – egyrészt az, hogy a rizikóviselkedésekkel és/vagy aktív szexuális életet élő emberek számára könnyen hozzáférhetővé tegyük a gyorsztesztes szűrést és komfortossá a tanácsadást, ezzel is elősegítve a korai diagnózist ill a korai kezelésbe kerülést, amely lassíthatja a fertőzés terjedését.

Ugyanis több jelentős méretű kutatás bizonyította, hogy a korán, a fertőzés elején és azonnal kezelésbe kerülő HIV-fertőzött jelentősen tovább és jobb egészségben él, mint azok, akik később kezdik el a kezelést ráadásul a diagnózis azt a terhet is leveszi a páciens válláról, hogy mások megfertőzése miatt aggódnia kelljen. A kezelt és méréshatár alatti vírusmennyiséggel élő HIV-fertőzött szexuális úton sem fertőz tovább, mert nincs ehhez kellő mennyiségű szabadon keringő vírus a vérében vagy a nemi váladékaiban.
Azonban a korai kezelésbe kerülés csak akkor lehetséges, ha a HIV-vel élő  személyt korán kiszűrjük. A rendszeres, anonim, önkéntességen nyugvó és könnyen elérhető HIV-tesztelés tehát alapvető fontosságú.
A korai és rendszeres tesztelésnek járványügyi jelentősége is van. Mivel a  kezelt HIV-fertőzött nem fertőz tovább, és ma már egyre több országban elérhető a HIV-fertőzés megelőzését lehetővé tevő gyógyszeres kezelés, így a kettő kombinációja – vagyis a már fertőzött személyek korai kiszűrése és kezelése a veszélyeztett személyek megelőző kezelésével együtt – lehetővé teszi, hogy megállítsuk, hosszabb távon pedig visszafordítsuk a HIV-járványt

A szolgáltatás 20 percet vesz igénybe, amely 3 szakaszra bontható
1. pre-teszt tanácsadás, amely magába foglalja a tájékoztatást a tesztelés menetéről, ill egy a szexualitással és droghasználattal kapcsolatos rizikóviselkedéseket feltáró kérdőív kitöltését. A kérdőív több szempontból is hasznos. Egyrészt az információk birtokában személyre szabott tanácsadast tudunk biztosítani, másrészt az adatok elemzését követően a nyomásgyakorlás egyik jól működö eszköze lehet.
2. A tesztelés során egy 4. generációs kanadai gyorsteszttel dolgozunk_biolytical.com_, amely 1 perc alatt ad eredményt és 2 hetes fertőzést is 98% biztosággal mutat ki.
3. A poszt-teszt tanácsadás egyrészt a kitöltött kérdőív, ill. a teszt eredménye alapján történik.

A külső helyszínes tesztelések megvalósítása során az alábbi szempontokat tartjuk fontosnak:
ne zavarjuk azon szórakozni vágyókat, akiket aktuálisan nem érdekel a dolog
(azaz a helyszínen lévő emberek döntési szabadságának maximális tiszteletben tartása)
mégis mindenki szerezzen tudomást arról, hogy jelen vagyunk
ne legyünk helyszín_idegenek
a tesztelés és tanácsadás intimitása megmaradjon
annyi időt vegyünk el a résztvevőtől, amennyit szán ránk
válaszoljunk minden feltett kérdésre, amire pedig nem tudunk válaszolni, annak mihamarabb nézzünk utána
megteremtsük azt a hangulatot, hogy merjenek kérdezni tőlünk
sorstársak bevonás a szolgáltatásba

Tudtad?
Ha aktív szexuális életet élsz, járj rendszeresen tesztelésre!

Az alábbi helyszíneken teszteltünk:

Anker’t Klub  2015., 2016., 2017., 2018., 2019., (nagyon sokszor)
ArtEra Alapítvány, Budapest
Baptista Szeretetszolgálat, Utcafront Szolgálat, Budapest – 2015., 2016.
Hős utca – 2015.
Alternatíva Alapítvány Alacsonyküszöbű Szolgálat, Budapest 8. kerület – 2014-től
BMSZKI – Dózsa György  úti hajléktalanszálló – 2015.
BMSZKI – Előd utcai szálló – 2015.
HIV emléknap, Kossuth tér – 2015.
Dürer Kert, Pride after, 2015., 2017.
Dürer Kert, Tilos Rádió Születésnap – 2018.
Budapest Park – Pride after 2018.
Megálló Csoport Budapest – 2016.
Burattino  Iskola és Gyermekotthon – 2016.
Coxx Men’s Bar – 2016.
Madrid Cafe and Bar – 2016.
Isola éjjeli menedék – Léthatáron Alapítvány  – 2017., 2018.,
„RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli Menedékhelye – 2017.,
Jurányi Suterene – 2018.,
Budapest Bears Weekend
és egyéb  Mr. Bear Hungary események – 2017., 2018., 2019.
Sauna69 – 2018., 2019.
No Limo Club – 2018.
Metro Club – VIBE Drag Race buli – 2018.
Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló Madridi u. – 2018.
European HIV/Hepatitis Testing Week – 2014., 2015., 2016., 2017., 2018.,

Tudtad?
Az Altalapnak egy tesztelés és tanácsadás 6.500 forintba kerül.

ALTALAP Checkpoint Budapest 2019 – one step beyond

Célunk a HIV és más STI-vel kapcsolatos tudatosság növelése és a stigmák enyhítése ismeretterjesztéssel, anonim és ingyenes gyorstesztelésekkel, az ártalomcsökkentő módszerek népszerűsítésével, kiemelt odafigyeléssel a sérülékeny csoportok elérésére.

Szárazadatok

1 teszt | 1 csepp | 1 perc | 2 vírus
4. generációs HIV és Szifilisz kombinált teszteket használunk, amely a két hetes ablakperiódusával és az egy perc alatt elvégezhető mintavétellel és az azonnali 99,9 %-os hatékonyságú szűrési eredménnyel a gyorstesztek között az egyik legjobb, amelyet anonim és térítésmentesen biztosítunk.

1 év | 1 team | 500 teszt | 500 tanácsadás | 500 Ártalomcsökkentő kit | 1000 kontaktus

A MAC AIDS FundMAF – támogatásából 2019-ben az ALTALAP Checkpoint Budapest kb. 10-15 külső  – pld. hajléktalanszálló, a Budapest Park, meleg szauna, Anker’t  – helyszínekre történő kitelepülését tudjuk biztosítani. A kulcspopuláció elérésében hatékonyabb helybe vitt szolgáltatásaink az információs pont, az anonim és térítésmentes HIV/szifilisz tesztelés és tanácsadás ill. a rizikóviselkedések ártalomcsökkentéséhez eszközök biztosítása.

Kockáztatók
MSM | DH | SZM | ASZ
A fertőzés kockázata és a megelőzés szempontjából kiemelten fontos kulcs populáció az úgynevezett célcsoportja az Altalap külső helyszínekre vitt szolgáltatásainak, mint a férfiakkal szexelő férfiak MSM-ek, a droghasználók DH-k – különösen az intravénás használók -, a szexmunkások SZM, és természetesen minden aktív szexuális életet élő ember ASZ.

Egy HIV/Szifilisz gyorsteszt és személyes rizikóviselkedésekre épülő tanácsadás az Altalapnak 6.500 forintba kerül.
Támogass minket, hogy minél több tesztelést és tanácsadás tudjunk elvégezni.

Vitaszínházzal a felépülésért

A Kék Pont Alapítvány együttműködő partnereként veszünk részt egy, a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (Open Society Institute Budapest Foundation – OSI) által támogatott projektben.

Együttműködési megállapodásunk az alábbi közös szakmai cél mentén született:
„A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány és az Alternatíva Alapítvány egyaránt fontosnak tartja, hogy:
– a magas rizikóviselkedésekkel élő emberek  számára, a szerhasználatból való felépülést és a HIV/STI fertőzések elterjedésének megelőzését segítő információk elérhetőek legyenek,
– hogy az érintettek szakszerű tanácsadásban részesüljenek,
– fertőzöttség esetén kezelésbe kerüljenek.
– illetve a felépülés során minél kevesebb előítélettel találkozzanak.

A vitaszínház egy olyan interaktív színházi forma amely során az előadók, rövid 2-3 perces jeleneteket mutatnak be a színpadon. 
Minden jelenet egy megosztó, eldöntendő kérdéssel zárul. A közönségnek igen-nem válaszuk alapján kell helyet foglalniuk. A vitát az előadók facilitálják.
Egy előadás alatt 3-4 jelenet kerül bemutatásra.
A projekt során az Altalap munkatársai elkészítenek egy 2 órás vitára elegendő jelenetet HIV/AIDS témakörben, melyet 3 alkalommal be is mutatunk.
A módszer lényege az, hogy döntésre készteti a nézőt, illetve az érvei pontos megfogalmazására és más érvek meghallgatására invitálja.

Altalap online konzultációs program avagy ártalomcsökkentés a világhálón 2018.

A program célja: online konzultációs lehetőség biztosítása A HIV-vírussal és egyéb STI -kel -Sexually Transmitted Infections, szexuális úton terjedő fertőzések – kapcsolatban mindenkinek, aki szexuálisan aktív életet él.
A program kiemelt célcsoportjai a magas rizikóviselkedésű személyek, azaz MSM-ek – men who have sex with men -, YMSM-ek, szexmunkások, szereket használók.

Ahogy egyéb programjaink esetében, úgy ennél a projektnél is fontos szempont
egyrészt a sorstársak bevonása mind a tervezés, mind a megvalósítás folyamatába,
másrészt a tudományos alapokon nyugvó információk átadása, amely mellőzi az értékítéletet a moralizálást.
A személyes megjelenést nem igénylő, anonim, ingyenes, alacsonyküszöbű szolgáltatás alkalmas a tényeken alapuló információk átadására, a téves információk cáfolására. Lehetőséget jelent a bizalmi kapcsolat kialakítására.
Ezen keresztül elősegíti a rizikóviselkedések – ezáltal a adott szexuális tevékenység kockzatainak  – racionális átgondolását, adott esetben tudatos csökkentését, a szűrővizsgálatokon való részvétel motivációját és a fertőzéssel élők kezelési programokban történő bevonását. Illetve növelheti a kezelésben maradás valószínűségét is.

„A szexuális egészség a testi, lelki, mentális és szociális jóllét állapota a szexualitás vonatkozásában; nem pedig csupán a betegség, a diszfunkció vagy a fogyatékosság hiánya. A szexuális egészség feltételezi a pozitív és tiszteletteljes közeledést a nemiséghez és a nemi kapcsolatokhoz, valamint az élvezetes és biztonságos szexuális élmények lehetőségét, kényszertől, diszkriminációtól és erőszaktól mentesen. A szexuális egészség eléréséhez és megtartásához minden egyén szexuális jogait tisztelni, védeni és biztosítani kell. (WHO – Egészségügyi Világszervezet)